Aktualności

Instytut Medycyny Pracy potrzebuje więcej miejsca
10 stycznia 2017

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Łukomska-Dulaj odwiedzili Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera. Celem wizyty było zapoznanie się z bieżącą działalnością leczniczą i naukową, infrastrukturą oraz planami rozwoju placówki.

Łódzki instytut ma już 62 lata. Z dużymi sukcesami zajmuje się m.in. leczeniem chorób zawodowych i zatruć, badaniem zagrożeń fizycznych i środowiskowych, psychologią zdrowia i pracy, a także monitoringiem biologicznym. Oprócz działalności profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej prowadzi szeroko zakrojoną aktywność naukową. W instytucie wdrażane są międzynarodowe programy w dziedzinie chorób głosu oraz badania skutków używania odtwarzaczy muzyki. Naukowcy badają m.in. środowiskowe i genetyczne przyczyny powstawania nowotworów oraz ich związki z pracą zawodową, a także choroby powodowane przez różne profesje (np. u pracowników call centers, muzyków czy barmanów). W kręgu zainteresowania psychologów pozostają stres, mobbing oraz związki pracy z życiem prywatnym.

– W instytucie od lat działa Klinika Toksykologii. Obecnie zatruć przemysłowych prawie już nie ma. Notujemy 20-40 takich przypadków rocznie, głównie w wyniku wypadków w zakładach pracy – mówi dyrektor instytutu prof. Konrad Rydzyński. – Nadal przyjmujemy osoby po spożyciu trujących grzybów, po próbach samobójczych przy użyciu leków oraz narkomanów, ale prawdziwą plagą są dziś dopalacze. W ubiegłym roku do października zanotowaliśmy 880 przyjęć ofiar dopalaczy, co stanowi jedną trzecią wszystkich hospitalizacji.

W Instytucie przez 24 godziny na dobę działa Centrum Informacji Toksykologicznej. Placówka dysponuje m.in. 300 tysiącami informacji o kosmetykach obecnych na polskim rynku oraz liczącą 40 tysięcy rekordów bazą danych na temat dopalaczy. W centrum gromadzone są również statystyki wszystkich ostrych zatruć w województwie łódzkim.

Instytut prowadzi bogatą działalność, na którą brakuje miejsca w dotychczasowych murach. Dyrekcja planuje rozbudowę placówki. Koszt nowego budynku razem z wyposażeniem to około 20 mln zł. Wniosek o dofinansowanie leży w Ministerstwie Zdrowia i czeka na decyzję. Wicewojewoda Karol Młynarczyk obiecał pomoc w uzyskaniu finansowego wsparcia, natomiast dyrektor Agnieszka Łukomska-Dulaj doradziła – niezależnie od szukania dotacji w ministerstwie i Urzędzie Marszałkowskim – skorzystanie z systemu IOWISZ uruchomionego w celu oceny celowości inwestycji w sektorze zdrowia. Instytut ma duże szanse na wysokie noty, ponieważ jego działalność przekracza ramy województwa i jest doceniana nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane