Aktualności

Pożegnanie wieloletniego pracownika
20 grudnia 2016

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę Marka Kostanka, kierownika oddziału nadzoru rynku pracy w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i dyrektor generalny Mirosław Suski podziękowali mu za wieloletnie oddanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. - Bardzo dziękuję za pańską pracę i zaangażowanie – mówił wojewoda Zbigniew Rau.

Marek Kostanek kończy swoją karierę zawodową po 49 latach pracy. Z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim związany jest od stycznia 2000 r., kiedy to Wojewódzki Urząd Pracy, gdzie zatrudniony był Marek Kostanek, został włączony w struktury ŁUW. Ostatnie stanowisko, które piastował przez kilkanaście lat, to kierownik oddziału nadzoru rynku pracy w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej.

Mimo odejścia na emeryturę Marek Kostanek nie rozstaje się definitywnie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Jest wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w urzędzie, a jego kadencja na tym stanowisku trwać będzie jeszcze dwa lata.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane