Zarządzenia Dyrektora Generalnego

Miesiąc:
Numer17
Data30 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer16
Data24 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego będących własnością Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer15
Data23 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad postępowania przy zamawianiu kwalifikowanego i/lub niekwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer14
Data23 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji nieaktualnych legitymacji służbowych, kwalifikowanych i/lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego oraz ofert pracy składanych w ramach naborów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer13
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer12
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Gdańskiej 73 oraz w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10c
Pliki do pobrania


Numer11
Data17 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer10
Data15 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 maja 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer9
Data15 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 maja 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane