Wersja graficzna

Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer60
Data22 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 60/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer59
Data17 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 59/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pk. „EPIDEMIA 2017”
Pliki do pobrania


Numer58
Data16 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 58/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


Numer57
Data15 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 57/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ofert konkursowych w ramach Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
Pliki do pobrania


Numer55
Data13 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz innych sygnałów obywateli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer54
Data8 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 54/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer53
Data7 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 53/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer52
Data6 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 52/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Pliki do pobrania


Numer51
Data3 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 51/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


Numer50
Data2 marca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 50/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2017 r. o zmienianie zarządzenia Nr 2/2017 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane