Wersja graficzna

Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer237
Data13 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 237/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
Pliki do pobrania


Numer236
Data13 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 236/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie warunków zastosowania innej stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny z tytułu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer235
Data13 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 235/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer234
Data10 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 234/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer233
Data10 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 233/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer232
Data8 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 232/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer231
Data8 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 231/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer230
Data8 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 230/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer229
Data8 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 229/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer228
Data8 listopada 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 228/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane