Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer128
Data12 czerwca 2017
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 128/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny zgłoszeń i przedstawienia propozycji wyboru partnera albo partnerów do przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) – pkt II ppkt 2: Cel szczegółowy integracja/legalna migracja, Cel krajowy: integracja w naborze ograniczonym 8/2017/OG-FAMI .
Pliki do pobrania


Numer127
Data8 czerwca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 127/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie łódzkim
Pliki do pobrania


Numer124
Data2 czerwca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 124/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer123
Data1 czerwca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 123/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania
Pliki do pobrania


Numer122
Data1 czerwca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 122/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane