Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer89
Data19 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 89/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w treningu Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer88
Data13 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 88/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer87
Data13 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 87/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer86
Data12 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 86/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki inwestycyjnej w zakresie budownictwa inwestycyjnego, realizowanego w ramach środków finansowych określonych w części 85/10 – województwo łódzkie.
Pliki do pobrania


Numer85
Data11 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 85/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer84
Data11 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 84/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer83
Data10 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 83/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer82
Data4 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 82/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer81
Data4 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 81/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer80
Data4 kwietnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 80/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane