Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer11
Data18 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 11/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i procedur realizacji zadań przez Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczące obsługi finansowej budżetu dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie
Pliki do pobrania


Numer10
Data18 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 10/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer9
Data18 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 9/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Łódzkiego.
Pliki do pobrania


Numer8
Data16 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 8/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia i warunków przyznania Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer7
Data11 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 7/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer6
Data11 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 6/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemach informatycznych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer5
Data11 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 5/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer4
Data11 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 4/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer3
Data9 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 3/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej
Pliki do pobrania


Numer2
Data9 stycznia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 2/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane