Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer192
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 192/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokali użytkowych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer191
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 191/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer190
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 190/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokali użytkowych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer189
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 189/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer188
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 188/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer187
Data17 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 187/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer186
Data16 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 186/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.
Pliki do pobrania


Numer185
Data9 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 185/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.
Pliki do pobrania


Numer184
Data4 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 184/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki inwestycyjnej w zakresie budownictwa inwestycyjnego, realizowanego w ramach środków finansowych określonych w części 85/10 – województwo łódzkie.
Pliki do pobrania


Numer183
Data1 sierpnia 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 183/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane