Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer28
Data20 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 28/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 lutego 2018 r. o zmienianie zarządzenia Nr 5/2018 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
Pliki do pobrania


Numer26
Data16 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 26/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
Pliki do pobrania


Numer25
Data16 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 25/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego przejęcie przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer24
Data16 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 24/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer23
Data12 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 23/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer22
Data12 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 22/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
Pliki do pobrania


Numer21
Data12 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
Pliki do pobrania


Numer20
Data9 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 20/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
Pliki do pobrania


Numer19
Data8 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 19/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń biurowych
Pliki do pobrania


Numer18
Data6 lutego 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 18/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane