Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
7 czerwca 2017 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału dotacji podmiotowej zaplanowanej dla spółek wodnych województwa łódzkiego na 2017 rok.
7 czerwca 2017 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału dotacji podmiotowej dla spółek wodnych województwa łódzkiego w ramach środków finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 rok.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane