Wersja graficzna

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
17 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 17 marca 2017 r. do Rady Gminy Buczek znak PNIK-I.4131.234.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Buczek.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane