Wersja graficzna

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
27 września 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 27 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7 września 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze, znak: PNIK-I.4131.722.2017 z 7 września 2017 r., stwierdzające nieważność par. 1 ust. 4 oraz par. 11 pkt 2 i pkt 3 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 237/XXIV/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady użytkowania Pajęczańskiego Domu Sportu.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane