Wersja graficzna

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
21 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 14 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/1226/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego, w całości.
14 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 14 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zadzim.
14 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody łódzkiego z 14 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/379/17 Rady Miasta Kutno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, ul. Metalową, ul. Wschodnią i rzeką Ochnią, w całości.
14 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 14 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/330/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości.
14 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 14 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 1035/1 położonej w Rzgowie w zakresie wyrazów „za uzgodnioną kwotę 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)”
9 czerwca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 9 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/377/17 Rady Miasta Kutno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej - Curie, Gen. Maczka, Graniczną i granicą miasta Kutna, w całości
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane