Łódzkie wakacje dzieci z Ukrainy

Łódzkie wakacje dzieci z Ukrainy

20-osobowa grupy dzieci i młodzieży z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie od wtorku gości w Łodzi.

więcej »
List wojewody w sprawie dekomunizacji

List wojewody w sprawie dekomunizacji

W dniu 1 kwietnia 2016 roku ustawodawca uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 744) ustalając 3 miesięczny okres vacatio legis tejże ustawy.

więcej »
Przyjazny Dom Seniora otwarty

Przyjazny Dom Seniora otwarty

Przy łódzkim szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – „Przyjazny Dom Seniora”.

więcej »
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy i remontu budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73
Data ogłoszenia: 05-07-2017 więcej Wykonanie przebudowy i remontu budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73
Data ogłoszenia: 14-06-2017 więcej
Komunikaty prasowe
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową poświęconą nowemu okresowi świadczeniowemu i zmianom w Programie Rodzina ...
Data ogłoszenia: 2017-07-27 więcej Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową poświęconą Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W spotkaniu z ...
Data ogłoszenia: 2017-07-27 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Reforma edukacji500+Karta Dużej Rodziny E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoNa powódź mam planSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane